Lại bắt đối tượng buôn ma túy tại 'điểm nóng' Lóng Luông

Lại bắt đối tượng buôn ma túy tại 'điểm nóng' Lóng Luông

Chém vợ tử vong vì ngăn không cho mang xe máy đi cầm cố

Chém vợ tử vong vì ngăn không cho mang xe máy đi cầm cố

Lái xe rơ moóc, thủ súng để vận chuyển ma túy ở Lóng Luông

Lái xe rơ moóc, thủ súng để vận chuyển ma túy ở Lóng Luông

Công an tiếp tục bắt những kẻ buôn ma túy ở Lóng Luông

Công an tiếp tục bắt những kẻ buôn ma túy ở Lóng Luông

Bắt giữ cặp hàng xóm buôn 'cái chết trắng' ở 'thủ phủ ma túy' Lóng Luông

Bắt giữ cặp hàng xóm buôn 'cái chết trắng' ở 'thủ phủ ma túy' Lóng Luông

Lại bắt giữ đối tượng buôn ma túy 'khủng' tại Loóng Luông

Lại bắt giữ đối tượng buôn ma túy 'khủng' tại Loóng Luông

Bắt hai đối tượng ở thủ phủ ma túy Lóng Luông

Bắt hai đối tượng ở thủ phủ ma túy Lóng Luông

Bắt hai kẻ buôn ma túy có súng ở điểm nóng Lóng Luông

Bắt hai kẻ buôn ma túy có súng ở điểm nóng Lóng Luông

Lại bắt giữ đối tượng buôn ma túy 'khủng' tại Loóng Luông

Lại bắt giữ đối tượng buôn ma túy 'khủng' tại Loóng Luông