Hưởng ứng Giờ Trái đất, cả nước tiết kiệm 436.000 kWh điện

Hưởng ứng Giờ Trái đất, cả nước tiết kiệm 436.000 kWh điện

Giờ Trái đất 2020 tiết kiệm được 436.000 kWh điện

Giờ Trái đất 2020 tiết kiệm được 436.000 kWh điện

Giờ Trái đất 2020 - Sự đoàn kết toàn cầu giữa đại dịch

Giờ Trái đất 2020 - Sự đoàn kết toàn cầu giữa đại dịch

Giờ Trái đất 2020, cả nước tiết kiệm được 436.000kWh

Giờ Trái đất 2020, cả nước tiết kiệm được 436.000kWh

Giờ Trái đất 2020 tiết kiệm được 436.000 kWh điện

Giờ Trái đất 2020 tiết kiệm được 436.000 kWh điện

Tăng cường truyền thông trực tuyến giờ trái đất 2020

Tăng cường truyền thông trực tuyến giờ trái đất 2020

180 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng Giờ Trái đất trong dịch Covid-19

Cùng tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2020

Giờ Trái đất 2020 diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 28-3

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2020: Cùng tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2020