HBSO tái diễn nhạc kịch Cây sáo thần

HBSO tái diễn nhạc kịch Cây sáo thần

Nghệ sĩ Việt - Hàn trình diễn múa liên hợp 'Sắc màu vũ điệu'

Nghệ sĩ Việt - Hàn trình diễn múa liên hợp 'Sắc màu vũ điệu'

'Sắc màu vũ điệu' qua bàn tay biên đạo múa Yoo-Oh Chun

'Sắc màu vũ điệu' qua bàn tay biên đạo múa Yoo-Oh Chun

NSND Đặng Thái Sơn sẽ biểu diễn ở 'Giai điệu Mùa thu'

NSND Đặng Thái Sơn sẽ biểu diễn ở 'Giai điệu Mùa thu'

Trình diễn Bản giao hưởng nổi tiếng 'Thế giới mới'

Trình diễn Bản giao hưởng nổi tiếng 'Thế giới mới'

Hòa nhạc 'Từ thế giới mới' - điểm hẹn văn hóa độc đáo cho khán giả TP. Hồ Chí Minh

Hòa nhạc 'Từ thế giới mới' - điểm hẹn văn hóa độc đáo cho khán giả TP. Hồ Chí Minh

Hòa nhạc 'Từ thế giới mới'

Hòa nhạc 'Từ thế giới mới'

Tăng suất diễn giao hưởng nhạc vũ kịch

Tăng suất diễn giao hưởng nhạc vũ kịch

Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn sẽ về trình diễn cùng dàn nhạc HBSO

Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn sẽ về trình diễn cùng dàn nhạc HBSO