Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực

Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực

Kho bạc Nhà nước đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình kho...
Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy ngành Tài chính trên cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy ngành Tài chính trên cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế trong nhiệm kỳ Đại hội XII

Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế trong nhiệm kỳ Đại hội XII

Hướng dẫn xác định định mức biên chế công chức ngành Nội vụ

Hướng dẫn xác định định mức biên chế công chức ngành Nội vụ

Kho bạc Nhà nước Tây Ninh tìm giải pháp hoàn thiện công tác kế toán, thanh toán chi ngân sách

Kho bạc Nhà nước Tây Ninh tìm giải pháp hoàn thiện công tác kế toán, thanh toán chi ngân sách

Định mức biên chế công chức chuyên ngành Nội vụ được xác định như thế nào?

Định mức biên chế công chức chuyên ngành Nội vụ được xác định như thế nào?

Thủ tướng đề nghị Petrovietnam tái cấu trúc mạnh mô hình quản lý

Thủ tướng đề nghị Petrovietnam tái cấu trúc mạnh mô hình quản lý

SỰ KIỆN TRONG TUẦN

SỰ KIỆN TRONG TUẦN

Kho bạc Nhà nước triển khai nhiệm vụ năm 2021

Kho bạc Nhà nước triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hoạt động văn hóa nghệ thuật khó khăn vì... sáp nhập

Hoạt động văn hóa nghệ thuật khó khăn vì... sáp nhập

Tiếp tục cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính

Tiếp tục cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính

12 nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong năm 2021

12 nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong năm 2021

Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Hà Nội: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Hà Nội: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Sắp xếp lại bộ máy tiến tới hình thành Kho bạc Nhà nước cấp khu vực

Cao Bằng: Sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường lớp mang lại hiệu quả tích cực

Cao Bằng: Sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường lớp mang lại hiệu quả tích cực

Vĩnh Phúc: Ngành Nội vụ đổi mới, phát huy vai trò trong sự nghiệp phát triển

Vĩnh Phúc: Ngành Nội vụ đổi mới, phát huy vai trò trong sự nghiệp phát triển

Đến năm 2025, có 80% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí

Đến năm 2025, có 80% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí

Mở rộng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Mở rộng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP về UBND TP: Thực hiện mục tiêu giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy

Chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP về UBND TP: Thực hiện mục tiêu giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy

TP.HCM bắt đầu sáp nhập 19 phường, tinh gọn bộ máy

TP.HCM bắt đầu sáp nhập 19 phường, tinh gọn bộ máy

Sắp tới, công chức không còn hưởng khoản thu nhập ngoài lương

Sắp tới, công chức không còn hưởng khoản thu nhập ngoài lương

Nâng cao năng lực đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Nâng cao năng lực đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Startup Icetea Platform nhận đầu tư lâu dài từ Rikkeisoft

Startup Icetea Platform nhận đầu tư lâu dài từ Rikkeisoft

Nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

Nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị: Tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị: Tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Hà Nội triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp

Hà Nội triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp

Các kỳ vọng năm mới 2021 của ngành Giáo dục khiến giáo viên, học sinh mừng thầm

Các kỳ vọng năm mới 2021 của ngành Giáo dục khiến giáo viên, học sinh mừng thầm

TP HCM công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020

TP HCM công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020

Giấy xanh cho cuộc sống xanh

Giấy xanh cho cuộc sống xanh

Chú trọng năng lực cán bộ thay vì chỉ quan tâm bằng cấp, chứng chỉ

Chú trọng năng lực cán bộ thay vì chỉ quan tâm bằng cấp, chứng chỉ

Công tác cán bộ: Chú trọng năng lực hơn bằng cấp

Công tác cán bộ: Chú trọng năng lực hơn bằng cấp

Ngành nội vụ kiện toàn, tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị

Xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch

Xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch

Làm sao để cán bộ làm sai phải thấy 'lương tâm cắn rứt'

Làm sao để cán bộ làm sai phải thấy 'lương tâm cắn rứt'

Khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ

Khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ

Xây dựng nền hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xây dựng nền hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai tổ chức 'Học kỳ Doanh nghiệp 2020'

Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai tổ chức 'Học kỳ Doanh nghiệp 2020'

Tập trung hoàn thiện Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Tập trung hoàn thiện Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

'Còn cán bộ dùng quyền lực mềm gây khó dễ người dân'

'Còn cán bộ dùng quyền lực mềm gây khó dễ người dân'

5 Bộ có số thứ trưởng vượt khung so với quy định

5 Bộ có số thứ trưởng vượt khung so với quy định

Xây dựng nền hành chính, nền công vụ thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Xây dựng nền hành chính, nền công vụ thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

14 bộ ngành, 22 tỉnh, thành phố thực hiện thi tuyển lãnh đạo quản lý

14 bộ ngành, 22 tỉnh, thành phố thực hiện thi tuyển lãnh đạo quản lý

Công tác nội vụ phải đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, chính sách và xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả

Công tác nội vụ phải đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, chính sách và xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả

Ngành Nội vụ: Tinh giản biên chế vượt các mục tiêu đã đề ra

Ngành Nội vụ: Tinh giản biên chế vượt các mục tiêu đã đề ra