ĐƯA VÀO DỬ DỤNG 6 PHÒNG HỌC DO BSR TÀI TRỢ

ĐƯA VÀO DỬ DỤNG 6 PHÒNG HỌC DO BSR TÀI TRỢ

Những người thầy

Những người thầy

Ưu tiên cho quốc sách

Ưu tiên cho quốc sách

Niềm vui nhỏ của ngày khai trường

Niềm vui nhỏ của ngày khai trường

Thầy giáo cõng bàn ghế qua suối chảy xiết chuẩn bị cho năm học mới

Thầy giáo cõng bàn ghế qua suối chảy xiết chuẩn bị cho năm học mới

Thầy giáo cõng bàn qua suối chuẩn bị cho năm học mới

Thầy giáo cõng bàn qua suối chuẩn bị cho năm học mới

Thầy giáo cõng bàn qua suối

Thầy giáo cõng bàn qua suối

Xúc động thầy giáo cõng bàn ghế vượt qua suối chuẩn bị cho năm học mới

Xúc động thầy giáo cõng bàn ghế vượt qua suối chuẩn bị cho năm học mới