Lam Trường: 'Căng thẳng mất kiểm soát, tôi trút hết lên vợ'

Thừa nhận là người nóng nảy, Lam Trường thừa nhận nếu giữ thói quen đó về lâu dài sẽ không tốt nên đang cố...