Vi phạm trật tự xây dựng tại TP Hồ Chí Minh - Bài cuối: Quyết liệt xử lý vi phạm

Vi phạm trật tự xây dựng tại TP Hồ Chí Minh - Bài cuối: Quyết liệt xử lý vi phạm

Vi phạm trật tự xây dựng tại các đô thị lớn; trong đó, có Tp. Hồ Chí Minh luôn là vấn đề nhức nhối. Tuy...
Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân để 'lọt' công trình xây dựng không phép

Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân để 'lọt' công trình xây dựng không phép

Làm rõ nguyên Chánh Thanh tra quận Thủ Đức can thiệp xử lý sai phạm

Làm rõ nguyên Chánh Thanh tra quận Thủ Đức can thiệp xử lý sai phạm

Phó chủ tịch HĐND Thủ Đức xây dựng không phép xin nghỉ việc

Phó chủ tịch HĐND Thủ Đức xây dựng không phép xin nghỉ việc

TP.HCM: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức xin từ chức

TP.HCM: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức xin từ chức

Kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức

Kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức

Chấn chỉnh từ đâu?

TP HCM: Chỉ đạo xử lý nghiêm công trình vi phạm

TP HCM: Chỉ đạo xử lý nghiêm công trình vi phạm

Cán bộ mà vi phạm thì làm sao đi giám sát, vận động người khác?

Cán bộ mà vi phạm thì làm sao đi giám sát, vận động người khác?

'Quên' thanh tra nhà xưởng không phép của người nhà Phó chủ tịch HĐND

'Quên' thanh tra nhà xưởng không phép của người nhà Phó chủ tịch HĐND

Công trình không phép của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và người thân

Công trình không phép của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và người thân

Quận Thủ Đức bổ nhiệm chánh thanh tra xây dựng không phép lên làm trưởng phòng tư pháp đúng quy trình?

Quận Thủ Đức bổ nhiệm chánh thanh tra xây dựng không phép lên làm trưởng phòng tư pháp đúng quy trình?

TP HCM xử nghiêm cán bộ xây dựng không phép

TP HCM xử nghiêm cán bộ xây dựng không phép

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Lãnh đạo không còn uy tín với dân thì nên nghỉ

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Lãnh đạo không còn uy tín với dân thì nên nghỉ

Chủ tịch phường 'kêu cứu' vì kiểu điều động, bổ nhiệm bất thường của lãnh đạo quận

Chủ tịch phường 'kêu cứu' vì kiểu điều động, bổ nhiệm bất thường của lãnh đạo quận

Xử lý cán bộ liên quan đến 7 công trình xây dựng không phép ở Thủ Đức

Xử lý cán bộ liên quan đến 7 công trình xây dựng không phép ở Thủ Đức

Bí thư TP.HCM trực tiếp xử lý 'quan quận' xây dựng không phép ở Thủ Đức

Bí thư TP.HCM trực tiếp xử lý 'quan quận' xây dựng không phép ở Thủ Đức

Dấu hiệu 'bảo kê' sai phạm

Dấu hiệu 'bảo kê' sai phạm

Gắn trách nhiệm của đảng viên với xây dựng trái phép

Gắn trách nhiệm của đảng viên với xây dựng trái phép