Nghiên cứu mỹ thuật cùng Ngô Kim Khôi

Nghiên cứu mỹ thuật cùng Ngô Kim Khôi

Sự trở lại của tranh Việt đầu thế kỷ 20

Sự trở lại của tranh Việt đầu thế kỷ 20

Cuộc trở về của những sắc màu cũ

Cuộc trở về của những sắc màu cũ

Thang Trần Phềnh - 'Ánh ban mai' của mỹ thuật hiện đại

Thang Trần Phềnh - 'Ánh ban mai' của mỹ thuật hiện đại

Mơ ước một bộ sách về Trường Mỹ thuật Đông Dương

Mơ ước một bộ sách về Trường Mỹ thuật Đông Dương

​Mơ ước một bộ sách về Trường Mỹ thuật Đông Dương

​Mơ ước một bộ sách về Trường Mỹ thuật Đông Dương

Mơ ước một bộ sách về Trường Mỹ thuật Đông Dương

Mơ ước một bộ sách về Trường Mỹ thuật Đông Dương

Gặp gỡ tác giả Ngô Kim – Khôi để hiểu thêm về họa sĩ Thang Trần Phềnh

Gặp gỡ tác giả Ngô Kim – Khôi để hiểu thêm về họa sĩ Thang Trần Phềnh

Cuốn sách gợi nhớ về họa sĩ tài danh đầu thế kỷ XX

Cuốn sách gợi nhớ về họa sĩ tài danh đầu thế kỷ XX

Ngô Kim-Khôi và một vòng đời kỳ lạ

Ngô Kim-Khôi và một vòng đời kỳ lạ

Cuộc đời bí ẩn của họa sĩ Thang Trần Phềnh

Cuộc đời bí ẩn của họa sĩ Thang Trần Phềnh

Tác giả Ngô Kim Khôi và những chia sẻ về cuốn sách 'Thang Trần Phềnh'

Tác giả Ngô Kim Khôi và những chia sẻ về cuốn sách 'Thang Trần Phềnh'

Ra mắt cuốn sách về họa sĩ Thang Trần Phềnh (1895-1973)

Ra mắt cuốn sách về họa sĩ Thang Trần Phềnh (1895-1973)

Thang Trần Phềnh và thế giới nghệ thuật bí hiểm đầy thú vị

Thang Trần Phềnh và thế giới nghệ thuật bí hiểm đầy thú vị

Giao lưu giới thiệu sách về họa sĩ Thang Trần Phềnh

Giao lưu giới thiệu sách về họa sĩ Thang Trần Phềnh