Tiểu sử đồng chí Bùi Thanh Sơn

Tiểu sử đồng chí Bùi Thanh Sơn

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Bùi Thanh Sơn đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ...
Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - nhà ngoại giao kỳ cựu

Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - nhà ngoại giao kỳ cựu

Hải Phòng: Ngôi trường trăm tuổi có 2 học sinh là tân Bộ trưởng

Hải Phòng: Ngôi trường trăm tuổi có 2 học sinh là tân Bộ trưởng

Ngôi trường có 2 cựu học sinh trở thành tân Bộ trưởng

Ngôi trường có 2 cựu học sinh trở thành tân Bộ trưởng

Ngôi trường có 2 cựu học sinh trở thành tân Bộ trưởng

Ngôi trường có 2 cựu học sinh trở thành tân Bộ trưởng

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Đề nghị phê chuẩn Tổng Thanh tra Chính phủ và Bí thư Hải Phòng làm Phó Thủ tướng

Đề nghị phê chuẩn Tổng Thanh tra Chính phủ và Bí thư Hải Phòng làm Phó Thủ tướng

Hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2021

Hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2021

Tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển

Tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển

100% cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu ông Bùi Thanh Sơn ứng cử ĐBQH

100% cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu ông Bùi Thanh Sơn ứng cử ĐBQH

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ông Bùi Thanh Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ông Bùi Thanh Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Doanh nghiệp Việt đang đầu tư mạnh cho phát triển nền tảng số

Doanh nghiệp Việt đang đầu tư mạnh cho phát triển nền tảng số

Quan hệ Việt-Mỹ: Tiếp tục phát triển ổn định, đi vào chiều sâu

Quan hệ Việt-Mỹ: Tiếp tục phát triển ổn định, đi vào chiều sâu

Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt nhiều bước tiến quan trọng trên tất cả các lĩnh vực

Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt nhiều bước tiến quan trọng trên tất cả các lĩnh vực

Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ: Mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam

Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ: Mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam

Hợp tác Việt Nam - Mỹ

Mỹ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam

Mỹ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam

Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển ổn định, đi vào chiều sâu

Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển ổn định, đi vào chiều sâu

Quan hệ Việt - Mỹ đạt nhiều bước tiến quan trọng

Quan hệ Việt - Mỹ đạt nhiều bước tiến quan trọng

Trồng 1 tỷ cây xanh phải được thực hiện bằng ý thức, nhận thức

Trồng 1 tỷ cây xanh phải được thực hiện bằng ý thức, nhận thức

Moody's nâng triển vọng của Việt Nam hai bậc lên 'Tích cực'

Moody's nâng triển vọng của Việt Nam hai bậc lên 'Tích cực'

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội hái hoa trổ tài làm nước hoa hồng

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội hái hoa trổ tài làm nước hoa hồng

Kiên Giang cần khôi phục rừng ven biển, làm kè, tạo bãi bồi

Kiên Giang cần khôi phục rừng ven biển, làm kè, tạo bãi bồi

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm, làm việc tại tỉnh Đắk Nông

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm, làm việc tại tỉnh Đắk Nông

Cà Mau không chủ quan nguy cơ cháy rừng trong mùa khô 2021

Cà Mau không chủ quan nguy cơ cháy rừng trong mùa khô 2021

Bộ Tài chính họp trực tuyến về đánh giá xếp hạng tín nhiệm với Moody's

Bộ Tài chính họp trực tuyến về đánh giá xếp hạng tín nhiệm với Moody's

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Trao tặng Kỷ niệm chương 'Bảo vệ an ninh Tổ quốc' và Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam'

Trao tặng Kỷ niệm chương 'Bảo vệ an ninh Tổ quốc' và Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam'

Bộ Tài chính giới thiệu Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Tài chính giới thiệu Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Công đoàn Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thao Xuân 2021

Công đoàn Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thao Xuân 2021

Chân dung ông Đặng Hoàng Giang - tân Thứ trưởng 44 tuổi của Bộ Ngoại giao

Chân dung ông Đặng Hoàng Giang - tân Thứ trưởng 44 tuổi của Bộ Ngoại giao

Ông Đặng Hoàng Giang được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Đặng Hoàng Giang được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Đặng Hoàng Giang làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Đặng Hoàng Giang làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Đặng Hoàng Giang làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Đặng Hoàng Giang làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang

Bộ Ngoại giao giới thiệu 2 Thứ trưởng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Ngoại giao giới thiệu 2 Thứ trưởng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Ngoại giao giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Ngoại giao giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Hai Thứ trưởng Ngoại giao được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XV

Hai Thứ trưởng Ngoại giao được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Ngoại giao giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Ngoại giao giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

VietBank có tổng giám đốc mới

VietBank có tổng giám đốc mới

'Phụ nữ đóng góp lớn vào sự phát triển ngành nông nghiệp'

'Phụ nữ đóng góp lớn vào sự phát triển ngành nông nghiệp'

Tham khảo chính trị Việt Nam – Cuba lần VI

Tham khảo chính trị Việt Nam – Cuba lần VI