Quảng Trị: Các công trình hồ chứa nước thủy lợi đều đảm bảo an toàn

Quảng Trị: Các công trình hồ chứa nước thủy lợi đều đảm bảo an toàn

Quảng Trị: Triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn

Quảng Trị: Triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn

Rừng xanh giữa Trường Sơn

Rừng xanh giữa Trường Sơn

Các địa phương tăng cường phòng, chống hạn hán, thiếu nước sản xuất nông nghiệp

Các địa phương tăng cường phòng, chống hạn hán, thiếu nước sản xuất nông nghiệp

Quảng Trị: Hạn đang đe dọa nghiêm trọng

Quảng Trị: Hạn đang đe dọa nghiêm trọng

Nhờ những cánh rừng luôn xanh tốt

Nhờ những cánh rừng luôn xanh tốt

Đảm bảo cuộc sống cho người dân sau tái định cư

Đảm bảo cuộc sống cho người dân sau tái định cư

EVNGENCO2: Tổng nhu cầu vốn đầu tư 17.439 tỷ đồng, trong đó 10.319 tỷ đồng để trả nợ

EVNGENCO2: Tổng nhu cầu vốn đầu tư 17.439 tỷ đồng, trong đó 10.319 tỷ đồng để trả nợ

EVNGENCO2: Đạt kế hoạch phát điện, đảm bảo an toàn hồ đập mục tiêu cấp nước hạ du

EVNGENCO2: Đạt kế hoạch phát điện, đảm bảo an toàn hồ đập mục tiêu cấp nước hạ du

Quảng Trị: Sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ

Quảng Trị: Sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ

Sắc áo cam làm nên nguồn sáng cho đất ba- zan

Sắc áo cam làm nên nguồn sáng cho đất ba- zan