Dấu hiệu hình sự vụ giấu hơn 43m3 gỗ lậu trong giấy phế liệu

Dấu hiệu hình sự vụ giấu hơn 43m3 gỗ lậu trong giấy phế liệu

Quảng Trị: Còn tồn 80 tấn giấy phế liệu do chứa gỗ lậu

Quảng Trị: Còn tồn 80 tấn giấy phế liệu do chứa gỗ lậu

Hơn 1.000 trang trại chăn nuôi tham gia sự kiện kết kối tín dụng

Hơn 1.000 trang trại chăn nuôi tham gia sự kiện kết kối tín dụng

Giấu hơn 27 m3 gỗ lậu trong giấy phế liệu nhập khẩu

Giấu hơn 27 m3 gỗ lậu trong giấy phế liệu nhập khẩu

Phát hiện hơn 27m3 gỗ quý hiếm giấu trong các kiện phế liệu chuyển từ Lào về

Phát hiện hơn 27m3 gỗ quý hiếm giấu trong các kiện phế liệu chuyển từ Lào về

Giấu gỗ quý trong giấy phế liệu nhập khẩu

Giấu gỗ quý trong giấy phế liệu nhập khẩu

Hàng ngàn thanh gỗ quý hiếm cất giấu tinh vi trong các kiện giấy phế liệu

Hàng ngàn thanh gỗ quý hiếm cất giấu tinh vi trong các kiện giấy phế liệu

Phát hiện số lượng lớn gỗ lậu giấu trong giấy phế liệu nhập khẩu

Phát hiện số lượng lớn gỗ lậu giấu trong giấy phế liệu nhập khẩu

Phát hiện cả ngàn thanh gỗ quý giấu trong lô hàng phế liệu

Phát hiện cả ngàn thanh gỗ quý giấu trong lô hàng phế liệu

Phát hiện khối lượng lớn gỗ lậu từ Lào về Việt Nam giấu tinh vi trong hàng phế liệu

Phát hiện khối lượng lớn gỗ lậu từ Lào về Việt Nam giấu tinh vi trong hàng phế liệu