Vân Dung: 'Tôi không ngờ mình là trò cười cho Xuân Bắc - Tự Long'

Vân Dung: 'Tôi không ngờ mình là trò cười cho Xuân Bắc - Tự Long'

'Tôi thấy lạ, trong nhiều chuyện tôi rất thông minh nhưng tại sao trong những trường hợp thế này tôi lại...