Thúc đẩy sự nghiệp thư viện ở Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới

Thúc đẩy sự nghiệp thư viện ở Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới

Đánh giá hoạt động thư viện – Một điểm mới trong Luật Thư viện 2019

Đánh giá hoạt động thư viện – Một điểm mới trong Luật Thư viện 2019

Xã hội hóa hoạt động thư viện trong Luật Thư viện

Xã hội hóa hoạt động thư viện trong Luật Thư viện

Nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện trường học

Nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện trường học

Ý kiến đóng góp từ các Đại biểu Quốc hội giúp cho Dự án Luật Thư viện hoàn thiện hơn

Ý kiến đóng góp từ các Đại biểu Quốc hội giúp cho Dự án Luật Thư viện hoàn thiện hơn

Từ quy định về phân loại thư viện đến quy định về mạng lưới thư viện trong Dự thảo Luật Thư viện

Từ quy định về phân loại thư viện đến quy định về mạng lưới thư viện trong Dự thảo Luật Thư viện

Xã hội hóa công tác thư viện góp phần phát triển văn hóa đọc

Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm phát triển văn hóa đọc

Tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển văn hóa đọc

TS Nguyễn Mạnh Hùng: 'Hai lần làm cháy nhà vì mải đọc sách'

Hội Thư viện Việt Nam: Không ngừng đổi mới cả về lượng lẫn về chất

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thư viện Việt Nam cần biến sức mạnh công nghệ thành thời cơ cho sự phát triển

Phải tìm cách nếu không thư viện sẽ bị 'đóng băng'

Đẩy mạnh phát triển thư viện điện tử thời 4.0

Cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hoạt động thư viện

Thư viện điện tử trong cách mạng công nghiệp 4.0