Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thư viện Việt Nam cần biến sức mạnh công nghệ thành thời cơ cho sự phát triển

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thư viện Việt Nam cần biến sức mạnh công nghệ thành thời cơ cho sự phát triển

Luật Thư viện: Thúc đẩy văn hóa đọc trong tương lai

Luật Thư viện: Thúc đẩy văn hóa đọc trong tương lai

Phải tìm cách nếu không thư viện sẽ bị 'đóng băng'

Phải tìm cách nếu không thư viện sẽ bị 'đóng băng'

Đẩy mạnh phát triển thư viện điện tử thời 4.0

Đẩy mạnh phát triển thư viện điện tử thời 4.0

Thư viện điện tử trong cách mạng công nghiệp 4.0

Thư viện điện tử trong cách mạng công nghiệp 4.0

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thư viện

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thư viện

Đảm bảo tiến độ xây dựng Luật Thư viện

Đảm bảo tiến độ xây dựng Luật Thư viện

Đoàn đại biểu Thư viện CAND tham dự Đại hội cán bộ thư viện các quốc gia Đông Nam Á

Đoàn đại biểu Thư viện CAND tham dự Đại hội cán bộ thư viện các quốc gia Đông Nam Á

HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN