Thượng viện Hà Lan thông qua luật cấm sử dụng mạng che mặt

Thượng viện Hà Lan thông qua luật cấm sử dụng mạng che mặt

Một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội đồng IPU-138 và Vương quốc Hà Lan

Một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội đồng IPU-138 và Vương quốc Hà Lan

Thế giới vĩnh biệt người hùng của dân Do Thái Johan van Hulst

Thế giới vĩnh biệt người hùng của dân Do Thái Johan van Hulst

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Hà Lan

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Hà Lan

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Hà Lan

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Hà Lan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Hà Lan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Hà Lan