Diên Khánh: Hoạt động khuyến nông chờ cơ chế

Diên Khánh: Hoạt động khuyến nông chờ cơ chế

Tuy đã có kế hoạch khuyến nông năm 2020 nhưng do vướng cơ chế nên từ đầu năm đến nay, huyện Diên Khánh...
Đề xuất sửa khung giá nước sạch

Đề xuất sửa khung giá nước sạch

Sửa khung giá nước sạch, đảm bảo quyền lợi người dân

Sửa khung giá nước sạch, đảm bảo quyền lợi người dân

Từ hôm nay: Giảm 10% các loại phí thẩm định về an toàn thực phẩm

Từ hôm nay: Giảm 10% các loại phí thẩm định về an toàn thực phẩm

Các trường tư thục đóng góp lớn, nhưng chịu nhiều thiệt thòi

Các trường tư thục đóng góp lớn, nhưng chịu nhiều thiệt thòi

Vì sao mỗi địa phương lại tính giá nước sinh hoạt khác nhau?

Vì sao mỗi địa phương lại tính giá nước sinh hoạt khác nhau?

Đề nghị công bố chất lượng nước sạch sông Đuống!

Đề nghị công bố chất lượng nước sạch sông Đuống!

'Nước sạch Sông Đuống giá cao gấp đôi, tại sao UBND TP Hà Nội vẫn đặt bút ký hợp đồng?'

'Nước sạch Sông Đuống giá cao gấp đôi, tại sao UBND TP Hà Nội vẫn đặt bút ký hợp đồng?'

Hà Nội thông tin về căn cứ tính giá nước Nhà máy nước sông Đuống

Hà Nội thông tin về căn cứ tính giá nước Nhà máy nước sông Đuống

Mua nước sạch sông Đuống: Dân gánh hộ doanh nghiệp lãi vay 2.000 đồng/m3

Mua nước sạch sông Đuống: Dân gánh hộ doanh nghiệp lãi vay 2.000 đồng/m3

Doanh nghiệp vay 4.000 tỷ làm nhà máy nước sông Đuống, Hà Nội cộng chi phí lãi vay vào giá nước

Doanh nghiệp vay 4.000 tỷ làm nhà máy nước sông Đuống, Hà Nội cộng chi phí lãi vay vào giá nước

Hà Nội thông tin về dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống

Hà Nội thông tin về dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống