Đắk Nông: Nổ mìn tại mỏ đá đang bị đình chỉ hoạt động, 2 người thương vong

Đắk Nông: Nổ mìn tại mỏ đá đang bị đình chỉ hoạt động, 2 người thương vong

Mìn bất ngờ phát nổ trong nhà, 1 người tử vong

Mìn bất ngờ phát nổ trong nhà, 1 người tử vong

Nổ mìn bay nóc nhà, hai người thương vong

Nổ mìn bay nóc nhà, hai người thương vong

Đắk Nông: Căn nhà trên mỏ đá bay nóc sau tiếng nổ lớn, 2 người thương vong

Đắk Nông: Căn nhà trên mỏ đá bay nóc sau tiếng nổ lớn, 2 người thương vong

Điều tra vụ nổ mìn khiến 2 người thương vong

Điều tra vụ nổ mìn khiến 2 người thương vong

Mua mìn về dự trữ, một người tử vong tại chỗ

Mua mìn về dự trữ, một người tử vong tại chỗ

Mìn nổ bay nóc nhà, 2 người thương vong ở Đắk Nông

Mìn nổ bay nóc nhà, 2 người thương vong ở Đắk Nông

Căn nhà trên mỏ đá bay nóc sau tiếng nổ lớn, 2 người thương vong

Căn nhà trên mỏ đá bay nóc sau tiếng nổ lớn, 2 người thương vong

Mìn trong nhà bất ngờ phát nổ, 2 người thương vong

Mìn trong nhà bất ngờ phát nổ, 2 người thương vong

Nổ mìn ở Đắk Nông, 2 người thương vong

Nổ mìn ở Đắk Nông, 2 người thương vong

Mìn cất trong nhà phát nổ, 2 người thương vong

Mìn cất trong nhà phát nổ, 2 người thương vong

Hai người thương vong sau tiếng nổ lớn

Hai người thương vong sau tiếng nổ lớn

Mìn phát nổ bí ẩn trong ngôi nhà, 1 người tử vong, 1 người nguy kịch

Mìn phát nổ bí ẩn trong ngôi nhà, 1 người tử vong, 1 người nguy kịch

Người chết, người bị thương sau vụ nổ lớn

Người chết, người bị thương sau vụ nổ lớn