Sét đánh vào trạm biến áp làm 1 người chết, 10 người bị thương

Sét đánh vào trạm biến áp làm 1 người chết, 10 người bị thương

Hà Giang: Sét đánh vào trạm biến áp khiến 11 người thương vong

Hà Giang: Sét đánh vào trạm biến áp khiến 11 người thương vong

Sét đánh vào trạm biến áp, 1 người chết, 10 người bị thương

Sét đánh vào trạm biến áp, 1 người chết, 10 người bị thương

Sét đánh vào trạm biến áp làm 1 người chết, 10 người bị thương

Sét đánh vào trạm biến áp làm 1 người chết, 10 người bị thương

11 người thương vong khi sét đánh vào trạm biến áp

11 người thương vong khi sét đánh vào trạm biến áp

Hà Giang: Sét đánh trúng trạm biến áp, 11 người thương vong

Hà Giang: Sét đánh trúng trạm biến áp, 11 người thương vong

Sét đánh trúng trạm biến áp khiến nam thanh niên tử vong, 10 người khác bị thương ở Hà Giang

Sét đánh vào trạm biến áp khiến một cô gái tử vong, 10 người bị thương

Sét đánh khiến cô gái tử vong khi ở trong nhà