Tìm hiểu về Thăng Long tứ trấn

Tìm hiểu về Thăng Long tứ trấn

Thăng Long tứ trấn là bốn ngôi đền thờ các vị thần trấn giữ ở bốn phương, bảo vệ kinh thành Thăng Long về...