Hai thanh niên ép nữ tiếp viên quán nhậu đóng 'phí'

Hai thanh niên ép nữ tiếp viên quán nhậu đóng 'phí'

Hiệu quả tích cực từ Cuộc vận động lớn

Hiệu quả tích cực từ Cuộc vận động lớn

Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng chuyên cưỡng đoạt nữ tiếp viên

Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng chuyên cưỡng đoạt nữ tiếp viên

Băng giang hồ ép nữ tiếp viên đóng phí khi tiếp khách

Băng giang hồ ép nữ tiếp viên đóng phí khi tiếp khách

Nữ nhân viên quán nhậu bị côn đồ ép đóng phí mỗi lần tiếp khách

Nữ nhân viên quán nhậu bị côn đồ ép đóng phí mỗi lần tiếp khách

Vạch trần băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tiền của tiếp viên nhà hàng

Vạch trần băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tiền của tiếp viên nhà hàng

Vạch trần băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tiền của tiếp viên nhà hàng

Vạch trần băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tiền của tiếp viên nhà hàng

Bắt băng nhóm chuyên ép nữ tiếp viên karaoke đóng phí khi tiếp khách

Bắt băng nhóm chuyên ép nữ tiếp viên karaoke đóng phí khi tiếp khách

Bắt băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tiền nữ tiếp viên và nhà hàng ở Cà Mau

Bắt băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tiền nữ tiếp viên và nhà hàng ở Cà Mau

Nữ nhân viên quán nhậu bị ép đóng 20.000 đồng mỗi lần tiếp khách

Nữ nhân viên quán nhậu bị ép đóng 20.000 đồng mỗi lần tiếp khách

Nữ tiếp viên quán nhậu bị ép đóng phí tiếp khách

Nữ tiếp viên quán nhậu bị ép đóng phí tiếp khách