Hơn 8 năm chưa xong một tuyến đường

Hơn 8 năm chưa xong một tuyến đường

Được phê duyệt từ năm 2010 với tổng kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng, đến nay đã qua hơn 8 năm, tuyến...