Hoàn thành giai đoạn 1 Dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối do JICA tài trợ

Hoàn thành giai đoạn 1 Dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối do JICA tài trợ

Niềm vui ở địa phương lần đầu tiên được đón điện lưới quốc gia

Niềm vui ở địa phương lần đầu tiên được đón điện lưới quốc gia

Đóng điện giai đoạn 1 lưới điện phân phối Phú Yên từ nguồn vốn JICA

Đóng điện giai đoạn 1 lưới điện phân phối Phú Yên từ nguồn vốn JICA

Vi phạm hành lang an toàn lưới điện gia tăng tại miền Trung

Vi phạm hành lang an toàn lưới điện gia tăng tại miền Trung

Quảng Ngãi - Phú Yên: 'Nóng' tình trạng vi phạm điện

Quảng Ngãi - Phú Yên: 'Nóng' tình trạng vi phạm điện

Điện lực Phú Yên chú trọng đầu tư nâng cao năng lực cung cấp điện

Điện lực Phú Yên chú trọng đầu tư nâng cao năng lực cung cấp điện

PC Phú Yên: Đặt mục tiêu hiện đại hóa điện lưới nông thôn

PC Phú Yên: Đặt mục tiêu hiện đại hóa điện lưới nông thôn

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong thời điểm nắng nóng

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong thời điểm nắng nóng

Phú Yên: Cải tạo và phát triển lưới điện bằng vốn vay của JICA

Phú Yên: Cải tạo và phát triển lưới điện bằng vốn vay của JICA

Thay mới, nâng cấp toàn bộ lưới điện Phú Yên

Thay mới, nâng cấp toàn bộ lưới điện Phú Yên