Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 5

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 5

TP Hà Tĩnh huy động hơn 6.200 tỷ đồng xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị

TP Hà Tĩnh huy động hơn 6.200 tỷ đồng xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh đôn đốc xử lý các kiến nghị của công dân

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh đôn đốc xử lý các kiến nghị của công dân

Ước vọng Thành Sen!

Ước vọng Thành Sen!

Thành ủy Hà Tĩnh tiếp nhận 22 tổ chức cơ sở Đảng từ Đảng ủy Khối CCQ&DN

Thành ủy Hà Tĩnh tiếp nhận 22 tổ chức cơ sở Đảng từ Đảng ủy Khối CCQ&DN

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giải đáp thấu đáo kiến nghị của công dân tại buổi tiếp định kỳ tháng 3/2019

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giải đáp thấu đáo kiến nghị của công dân tại buổi tiếp định kỳ tháng 3/2019

Tổ chức tốt chuỗi hoạt động chào mừng và lễ công bố TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II

Tổ chức tốt chuỗi hoạt động chào mừng và lễ công bố TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II

Chỉ số CCHC thành phố Hà Tĩnh đứng đầu trong các đơn vị cấp huyện

Chỉ số CCHC thành phố Hà Tĩnh đứng đầu trong các đơn vị cấp huyện

Ông Tô Anh Dũng làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Tô Anh Dũng làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Chân dung Phó Bí thư Thường trực Hà Tĩnh vừa được Ban Bí thư chuẩn y

Chân dung Phó Bí thư Thường trực Hà Tĩnh vừa được Ban Bí thư chuẩn y

Thi đua cao điểm mừng TP Hà Tĩnh trở thành đô thị loại II

Thi đua cao điểm mừng TP Hà Tĩnh trở thành đô thị loại II

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh giới thiệu chức danh, chữ ký đồng chí Hoàng Trung Dũng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh giới thiệu chức danh, chữ ký đồng chí Hoàng Trung Dũng

Thi đua cao điểm chào mừng TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II

Thi đua cao điểm chào mừng TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II

Kiện toàn nhân sự 3 địa phương

Kiện toàn nhân sự 3 địa phương

Hà Tĩnh có tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Hà Tĩnh có tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Trưởng ban Tuyên giáo được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chân dung tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh có 100% phiếu bầu

Chân dung tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh có 100% phiếu bầu

Đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Bầu bổ sung Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy

Hà Tĩnh: Bầu bổ sung Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy

Trưởng ban Tuyên giáo Hà Tĩnh được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh

Trưởng ban Tuyên giáo Hà Tĩnh được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh

Trưởng Ban Tuyên giáo Hoàng Trung Dũng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Trưởng Ban Tuyên giáo Hoàng Trung Dũng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu làm Phó Bí thư thường trực

Hà Tĩnh: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu làm Phó Bí thư thường trực

Trưởng Ban Tuyên giáo được bầu làm Phó Bí thư TT tỉnh ủy Hà Tĩnh

Trưởng Ban Tuyên giáo được bầu làm Phó Bí thư TT tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ông Hoàng Trung Dũng được bầu làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ông Hoàng Trung Dũng được bầu làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ông Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ông Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có tân Phó Bí thư Thường trực 7X

Hà Tĩnh có tân Phó Bí thư Thường trực 7X

Đồng chí Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh xứng tầm đô thị loại II

Thành phố Hà Tĩnh xứng tầm đô thị loại II

Lượng hóa việc đánh giá, xếp loại cán bộ

Lượng hóa việc đánh giá, xếp loại cán bộ

Sáp nhập các trạm y tế cần ưu tiên đáp ứng sự thuận tiện của người dân

Sáp nhập các trạm y tế cần ưu tiên đáp ứng sự thuận tiện của người dân

BẢN TIN MẶT TRẬN: Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra công tác tại Gia Lai và Kon Tum

BẢN TIN MẶT TRẬN: Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra công tác tại Gia Lai và Kon Tum

TP Hà Tĩnh: Hợp nhất nhiều chức danh

TP Hà Tĩnh: Hợp nhất nhiều chức danh

Bơm kim tiêm vương vãi trong trường chuyên bỏ hoang

Bơm kim tiêm vương vãi trong trường chuyên bỏ hoang

Đổi mới phương pháp công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Đổi mới phương pháp công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Nhân sự mới TPHCM, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Tĩnh

Nhân sự mới TPHCM, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Tĩnh

Công bố các quyết định về công tác cán bộ thành phố Hà Tĩnh

Công bố các quyết định về công tác cán bộ thành phố Hà Tĩnh

Ông Đặng Quốc Khánh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh