Mở màn chuỗi ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tại các vùng trọng điểm bằng Techfest vùng Đông Nam Bộ

Mở màn chuỗi ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tại các vùng trọng điểm bằng Techfest vùng Đông Nam Bộ

Techfest Đông Nam Bộ 2019: Có thể gọi được 155.000 USD đầu tư

Techfest Đông Nam Bộ 2019: Có thể gọi được 155.000 USD đầu tư

2 startup xuất sắc vùng Đông Nam Bộ sẽ thi tài tại Techfest Việt Nam 2019

2 startup xuất sắc vùng Đông Nam Bộ sẽ thi tài tại Techfest Việt Nam 2019

Muốn khởi nghiệp thành công phải có tư duy mới, dám dấn thân và không sợ thất bại

Muốn khởi nghiệp thành công phải có tư duy mới, dám dấn thân và không sợ thất bại

Các dự án khởi nghiệp của Việt Nam có thể vươn ra toàn cầu

Các dự án khởi nghiệp của Việt Nam có thể vươn ra toàn cầu

Đông Nam Bộ: Kết nối, lan tỏa khát vọng khởi nghiệp sáng tạo

Đông Nam Bộ: Kết nối, lan tỏa khát vọng khởi nghiệp sáng tạo