Gia Lai: Xử lý hiện tượng 'tuồn' hàng không xuất xứ vào hội chợ TechDemo

Gia Lai: Xử lý hiện tượng 'tuồn' hàng không xuất xứ vào hội chợ TechDemo

Nhiều dự án được ký kết tại sự kiện kết nối cung-cầu công nghệ

Nhiều dự án được ký kết tại sự kiện kết nối cung-cầu công nghệ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Các nhà khoa học Việt Nam hướng đến 'Nông nghiệp tuần hoàn không rác thải'

Các nhà khoa học Việt Nam hướng đến 'Nông nghiệp tuần hoàn không rác thải'

Khoa học và công nghệ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế

Khoa học và công nghệ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang giảm phụ thuộc vào tài nguyên

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang giảm phụ thuộc vào tài nguyên

TechDemo Gia Lai 2019: Xúc tiến chuyển giao công nghệ và đầu tư

TechDemo Gia Lai 2019: Xúc tiến chuyển giao công nghệ và đầu tư

Khai mạc sự kiện Trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ năm 2019

Khai mạc sự kiện Trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ năm 2019

Khoa học-công nghệ là động lực then chốt phát triển kinh tế-xã hội

Khoa học-công nghệ là động lực then chốt phát triển kinh tế-xã hội

Khai mạc sự kiện trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ năm 2019

Khai mạc sự kiện trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ năm 2019

TechDemo Gia Lai 2019: Kết nối công nghệ, bắt nhịp cách mạng lần thứ 4

TechDemo Gia Lai 2019: Kết nối công nghệ, bắt nhịp cách mạng lần thứ 4