Mở rộng đường Vũ Trọng Phụng, dự án được người dân mong đợi

Mở rộng đường Vũ Trọng Phụng, dự án được người dân mong đợi

Kỷ luật nguyên Giám đốc Bệnh viện Đakrông vụ sinh phẩm hết hạn

Kỷ luật nguyên Giám đốc Bệnh viện Đakrông vụ sinh phẩm hết hạn

Sai phạm trong công tác quản lý nhiều lãnh đạo TTYT huyện Đakrông bị kỷ luật

Sai phạm trong công tác quản lý nhiều lãnh đạo TTYT huyện Đakrông bị kỷ luật

Quảng Trị: Kỷ luật các lãnh đạo bệnh viện vụ dùng sinh phẩm hết hạn

Quảng Trị: Kỷ luật các lãnh đạo bệnh viện vụ dùng sinh phẩm hết hạn

Dùng sinh phẩm hết hạn sử dụng điều trị cho bệnh nhân, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Dùng sinh phẩm hết hạn sử dụng điều trị cho bệnh nhân, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Vụ sinh phẩm hết hạn: Kỷ luật nguyên giám đốc bệnh viện

Vụ sinh phẩm hết hạn: Kỷ luật nguyên giám đốc bệnh viện

Dùng sinh phẩm hết hạn xét nghiệm cho dân, hàng loạt lãnh đạo bị kỷ luật

Dùng sinh phẩm hết hạn xét nghiệm cho dân, hàng loạt lãnh đạo bị kỷ luật

Sở Y tế Quảng Trị kết luận vụ sinh phẩm hết 'đát'

Sở Y tế Quảng Trị kết luận vụ sinh phẩm hết 'đát'

Vụ dùng sinh phẩm quá hạn: Nhiều cán bộ viết kiểm điểm

Vụ dùng sinh phẩm quá hạn: Nhiều cán bộ viết kiểm điểm

8 cán bộ viết tường trình vì sử dụng sinh phẩm quá hạn điều trị cho người dân

8 cán bộ viết tường trình vì sử dụng sinh phẩm quá hạn điều trị cho người dân

Sử dụng sinh phẩm hết hạn: Hàng loạt cán bộ viết kiểm điểm

Sử dụng sinh phẩm hết hạn: Hàng loạt cán bộ viết kiểm điểm

Quảng Trị: 8 cán bộ viết tường trình vụ sinh phẩm quá hạn

Quảng Trị: 8 cán bộ viết tường trình vụ sinh phẩm quá hạn

Dùng sinh phẩm hết 'đát' khám bệnh:Trừ lương để khắc phục thiệt hại

Dùng sinh phẩm hết 'đát' khám bệnh:Trừ lương để khắc phục thiệt hại

Quảng Trị: Có dấu hiệu trục lợi BHYT khi sử dụng sinh phẩm hết hạn?

Quảng Trị: Có dấu hiệu trục lợi BHYT khi sử dụng sinh phẩm hết hạn?

Quảng Trị: Sinh phẩm hết 'đát' 2 năm, TTYT vẫn dùng cho hàng trăm lượt bệnh nhân

Quảng Trị: Sinh phẩm hết 'đát' 2 năm, TTYT vẫn dùng cho hàng trăm lượt bệnh nhân

Dùng sinh phẩm hết 'đát' hai năm xét nghiệm cho hàng trăm bệnh nhân

Dùng sinh phẩm hết 'đát' hai năm xét nghiệm cho hàng trăm bệnh nhân

Quảng Trị: Sinh phẩm hết hạn 2 năm vẫn xét nghiệm cho bệnh nhân

Quảng Trị: Sinh phẩm hết hạn 2 năm vẫn xét nghiệm cho bệnh nhân

Khám bệnh cho hàng trăm lượt người dân bằng sinh phẩm hết hạn

Khám bệnh cho hàng trăm lượt người dân bằng sinh phẩm hết hạn

Kiểm tra sự việc sử dụng sinh phẩm hết 'đát' để khám chữa bệnh ở huyện nghèo

Kiểm tra sự việc sử dụng sinh phẩm hết 'đát' để khám chữa bệnh ở huyện nghèo

Trung tâm y tế sử dụng sinh phẩm hết hạn để xét nghiệm cho bệnh nhân

Trung tâm y tế sử dụng sinh phẩm hết hạn để xét nghiệm cho bệnh nhân