Quảng Ninh: Mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội bao phủ toàn tỉnh

Quảng Ninh: Mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội bao phủ toàn tỉnh

Theo số liệu thống kê, đến nay, mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội (CTXH) đã bao phủ rộng khắp toàn...
Tiên Yên: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Tiên Yên: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học: Mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm

Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học: Mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm

Quảng Ninh có 5 đại biểu tham dự Diễn đàn Trẻ em quốc gia lần thứ 6

Quảng Ninh có 5 đại biểu tham dự Diễn đàn Trẻ em quốc gia lần thứ 6

Quảng Ninh: Tiếp tục giải quyết việc di chuyển địa điểm trường THPT Tiên Yên

Quảng Ninh: Tiếp tục giải quyết việc di chuyển địa điểm trường THPT Tiên Yên

Năm học 2018-2019: Nhiều trái ngọt

Năm học 2018-2019: Nhiều trái ngọt

Tạm dừng chuyển trường THPT Tiên Yên sang cơ sở thuê

Gần 600 học sinh THPT ở Quảng Ninh nghỉ học phản đối chuyển trường: UBND tỉnh tổ chức đối thoại