Người đàn ông đu bám ở tầng 23 khách sạn tiếp tục leo lên nóc nhà la hét

Người đàn ông đu bám ở tầng 23 khách sạn tiếp tục leo lên nóc nhà la hét

Sau khi đu đưa trên tầng 23 khách sạn rồi tự cắt 'của quý', người đàn ông lại tiếp tục leo lên nóc bệnh viện la hét lần 2

Thật như đùa, bi kịch của các quý ông bị cắt phăng 'của quý'

Thật như đùa, bi kịch của các quý ông bị cắt phăng 'của quý'

Người đàn ông tự cắt 'của quý' tiếp tục nhảy lầu bệnh viện

Người đàn ông tự cắt 'của quý' tiếp tục nhảy lầu bệnh viện

Đà Nẵng: Bị loạn thần do ma túy, người đàn ông tự cắt 'của quý'

Đà Nẵng: Bị loạn thần do ma túy, người đàn ông tự cắt 'của quý'

Đang hồi sức cấp cứu, bệnh nhân lên cơn 'ngáo' trèo lên nóc BV hò hét

Đang hồi sức cấp cứu, bệnh nhân lên cơn 'ngáo' trèo lên nóc BV hò hét

Người đàn ông tự cắt 'của quý' lại leo lên nóc nhà la hét

Người đàn ông tự cắt 'của quý' lại leo lên nóc nhà la hét

Tỉnh dậy thấy 'của quý' bị cắt, người đàn ông leo lên nóc bệnh viện la hét

Tỉnh dậy thấy 'của quý' bị cắt, người đàn ông leo lên nóc bệnh viện la hét

Du khách nghi ngáo đá tự cắt 'của quý' lại tiếp tục leo lên nóc bệnh viện lần 2 sau khi đu đưa trên tầng 20 khách sạn

Du khách nghi ngáo đá tự cắt 'của quý' lại tiếp tục leo lên nóc bệnh viện lần 2 sau khi đu đưa trên tầng 20 khách sạn

Tự cắt bộ phận sinh dục, giết người... và 'tấn bi kịch' do ngáo đá ra

Tự cắt bộ phận sinh dục, giết người... và 'tấn bi kịch' do ngáo đá ra

Người đàn ông tự cắt 'của quý', la hét ngoài cửa sổ tầng cao khách sạn

Người đàn ông tự cắt 'của quý', la hét ngoài cửa sổ tầng cao khách sạn

Người đàn ông tự cắt 'của quý' ở Đà Nẵng lại leo nóc bệnh viện la hét

Người đàn ông tự cắt 'của quý' ở Đà Nẵng lại leo nóc bệnh viện la hét

Đang cấp cứu vì tự cắt bộ phận sinh dục, U50 lại nhảy múa trên nóc bệnh viện

Đang cấp cứu vì tự cắt bộ phận sinh dục, U50 lại nhảy múa trên nóc bệnh viện

Nối thành công 'của quý' cho gã đàn ông ngáo đá tự cắt

Nối thành công 'của quý' cho gã đàn ông ngáo đá tự cắt

Nối liền 'của quý' cho du khách ngáo đá dọa nhảy từ tầng 20

Nối liền 'của quý' cho du khách ngáo đá dọa nhảy từ tầng 20

Người đàn ông từ Sài Gòn ra Đà Nẵng cắt bộ phận sinh dục rồi dọa nhảy từ tầng 23 khách sạn

Người đàn ông từ Sài Gòn ra Đà Nẵng cắt bộ phận sinh dục rồi dọa nhảy từ tầng 23 khách sạn

Người đàn ông tự cắt bộ phận sinh dục, đòi nhảy từ tầng 23 xuống đất

Người đàn ông tự cắt bộ phận sinh dục, đòi nhảy từ tầng 23 xuống đất

Người đàn ông cắt bộ phận sinh dục, dọa nhảy từ tầng 23

Người đàn ông cắt bộ phận sinh dục, dọa nhảy từ tầng 23

Giải cứu người đàn ông tự cắt bộ phận sinh dục rồi 'đu đưa' trên biển hiệu tầng 20 của khách sạn

Giải cứu người đàn ông tự cắt bộ phận sinh dục rồi 'đu đưa' trên biển hiệu tầng 20 của khách sạn

Người đàn ông cắt bộ phận sinh dục, đu bám tầng 23 la hét đòi nhảy xuống đất

Người đàn ông cắt bộ phận sinh dục, đu bám tầng 23 la hét đòi nhảy xuống đất

Đà Nẵng: Giải cứu người đàn ông định nhảy lầu từ tầng cao khách sạn

Đà Nẵng: Giải cứu người đàn ông định nhảy lầu từ tầng cao khách sạn

Người đàn ông nghi ngáo đá bám cửa sổ tầng 20 khách sạn la hét rồi tự cắt 'của quý'

Người đàn ông nghi ngáo đá bám cửa sổ tầng 20 khách sạn la hét rồi tự cắt 'của quý'