Ô tô nhập khẩu tăng mạnh sau 'tháng cô hồn'

Ô tô nhập khẩu tăng mạnh sau 'tháng cô hồn'

Hơn 9 triệu tờ khai hải quan, chỉ có gần 5,2% luồng Đỏ

Hơn 9 triệu tờ khai hải quan, chỉ có gần 5,2% luồng Đỏ

Việt Nam sẽ kết nối thông tin tờ khai hải quan với Indonesia và Thái Lan

Việt Nam sẽ kết nối thông tin tờ khai hải quan với Indonesia và Thái Lan

Hải quan thu nộp ngân sách gần 1.350 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Hải quan thu nộp ngân sách gần 1.350 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

96% vụ vi phạm về hải quan ở đường bộ, đường biển

96% vụ vi phạm về hải quan ở đường bộ, đường biển

Kỷ lục xuất siêu hơn 7 tỷ USD, vượt xa dự báo

Kỷ lục xuất siêu hơn 7 tỷ USD, vượt xa dự báo

Thương mại với Trung Quốc đạt gần 73 tỷ USD

Thương mại với Trung Quốc đạt gần 73 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 383 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 383 tỷ USD

75% sản lượng xăng dầu nhập khẩu từ Malaysia, Hàn Quốc và Singapore

75% sản lượng xăng dầu nhập khẩu từ Malaysia, Hàn Quốc và Singapore

Gần 23.000 tờ khai luồng Vàng, Đỏ/tháng tại Hải quan cửa khẩu Hải Phòng

Gần 23.000 tờ khai luồng Vàng, Đỏ/tháng tại Hải quan cửa khẩu Hải Phòng

Ô tô nhập khẩu vượt 100.000 xe

Ô tô nhập khẩu vượt 100.000 xe

Nhập siêu hơn 18 tỷ USD từ Hàn Quốc

Nhập siêu hơn 18 tỷ USD từ Hàn Quốc

Ngành hàng điện thoại xuất siêu hơn 26 tỷ USD

Ngành hàng điện thoại xuất siêu hơn 26 tỷ USD

Chi 49 tỷ USD nhập khẩu hàng Trung Quốc, tăng hơn 7 tỷ so với 2018

Chi 49 tỷ USD nhập khẩu hàng Trung Quốc, tăng hơn 7 tỷ so với 2018

Chi gần 50.000 tỷ đồng nhập khẩu ô tô

Chi gần 50.000 tỷ đồng nhập khẩu ô tô