Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Năm qua, ngành thuế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 'Giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan...
Ninh Bình: Tăng thu ngân sách nhờ chú trọng thanh kiểm tra, thu nợ đọng thuế

Ninh Bình: Tăng thu ngân sách nhờ chú trọng thanh kiểm tra, thu nợ đọng thuế

Tổng cục Thuế bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế

Tổng cục Thuế bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế

Nam Định: Thu hồi 132 tỷ đồng nợ đọng thuế

Nam Định: Thu hồi 132 tỷ đồng nợ đọng thuế

Hòa Bình: Chạy đua nước rút thu ngân sách những ngày cuối năm

Hòa Bình: Chạy đua nước rút thu ngân sách những ngày cuối năm

Cán bộ Bộ Xây dựng về làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Tổng cục Thuế

Cán bộ Bộ Xây dựng về làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Tổng cục Thuế

Nghê An: Thu nội địa ước đạt hơn 14.700 tỷ đồng trong 2020

Nghê An: Thu nội địa ước đạt hơn 14.700 tỷ đồng trong 2020

Cục Thuế Nghệ An ước thu ngân sách hơn 14.700 tỷ đồng cả năm 2020

Cục Thuế Nghệ An ước thu ngân sách hơn 14.700 tỷ đồng cả năm 2020

10 tháng Cục Thuế Tuyên Quang thu được 1.700 tỷ đồng

10 tháng Cục Thuế Tuyên Quang thu được 1.700 tỷ đồng

Đồng Nai: Tập trung kéo giảm nợ thuế nội địa về thực chất

Đồng Nai: Tập trung kéo giảm nợ thuế nội địa về thực chất

Bắc Ninh: 9 tháng thu được 228 tỷ đồng nợ đọng thuế

Bắc Ninh: 9 tháng thu được 228 tỷ đồng nợ đọng thuế

Phú Yên: Hoàn thành 32% kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế

Phú Yên: Hoàn thành 32% kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế

Cục Thuế Bắc Ninh: Thu hơn 200 tỷ đồng nợ thuế

Cục Thuế Bắc Ninh: Thu hơn 200 tỷ đồng nợ thuế

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh: Phấn đấu vượt mức dự toán thu ngân sách từ 2%/năm

Nghệ An: Dồn sức cho các giải pháp thu ngân sách năm 2020

Nghệ An: Dồn sức cho các giải pháp thu ngân sách năm 2020

An Giang phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2020

An Giang phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2020

Ninh Bình: Nợ thuế giảm xuống còn 4,5% trên tổng thu

Ninh Bình: Nợ thuế giảm xuống còn 4,5% trên tổng thu

Nợ thuế có xu hướng giảm sau khi được giám sát đặc biệt

Nợ thuế có xu hướng giảm sau khi được giám sát đặc biệt

Vĩnh Phúc: Thu ngân sách vượt dự toán so với cùng kỳ năm 2018

Vĩnh Phúc: Thu ngân sách vượt dự toán so với cùng kỳ năm 2018

Cục Thuế Tp. HCM phải thu hồi trên 2.700 tỷ nợ thuế trong 2 tháng cuối năm

Cục Thuế Tp. HCM phải thu hồi trên 2.700 tỷ nợ thuế trong 2 tháng cuối năm

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Nhìn lại công tác triển khai nộp thuế điện tử tại Cục Thuế Thừa Thiên Huế

Nhìn lại công tác triển khai nộp thuế điện tử tại Cục Thuế Thừa Thiên Huế