Những vết 'rách' mặt cầu Thăng Long sẽ được chữa xong trong tháng 9

Những vết 'rách' mặt cầu Thăng Long sẽ được chữa xong trong tháng 9

Những vết 'rách', những 'đống nhựa đường' dồn ứ trên mặt cầu Thăng Long sẽ được sửa chữa triệt để trong...
Mặt cầu Thăng Long sẽ được sửa chữa bằng công nghệ nào?

Mặt cầu Thăng Long sẽ được sửa chữa bằng công nghệ nào?

Tiếp tục dùng công nghệ Mỹ sửa mặt cầu Thăng Long

Tiếp tục dùng công nghệ Mỹ sửa mặt cầu Thăng Long

Công nghệ Mỹ đã thành công tại Trung Quốc sẽ được áp dụng sửa chữa cầu Thăng Long

Công nghệ Mỹ đã thành công tại Trung Quốc sẽ được áp dụng sửa chữa cầu Thăng Long

Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Nguyễn Văn Huyện: 'Dùng công nghệ Mỹ sửa mặt cầu Thăng Long'

Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Nguyễn Văn Huyện: 'Dùng công nghệ Mỹ sửa mặt cầu Thăng Long'

Áp dụng công nghệ mới nhất để sửa chữa triệt để mặt cầu Thăng Long

Áp dụng công nghệ mới nhất để sửa chữa triệt để mặt cầu Thăng Long

Chốt phương án sửa mặt cầu Thăng Long theo công nghệ Mỹ

Chốt phương án sửa mặt cầu Thăng Long theo công nghệ Mỹ

Áp dụng công nghệ mới nhất để sửa chữa triệt để mặt cầu Thăng Long

Áp dụng công nghệ mới nhất để sửa chữa triệt để mặt cầu Thăng Long