Dự án mở rộng nhà máy Vopak giai đoạn III dự kiến hoàn thành vượt tiến độ

Dự án mở rộng nhà máy Vopak giai đoạn III dự kiến hoàn thành vượt tiến độ

PTSC công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

PTSC công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

PTSC tổ chức Hội thảo Sức khỏe - An toàn - Môi trường - Chất lượng

PTSC tổ chức Hội thảo Sức khỏe - An toàn - Môi trường - Chất lượng

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc tại các công trình dầu khí PTSC

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc tại các công trình dầu khí PTSC

Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn kiểm tra công tác tại PTSC M&C

Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn kiểm tra công tác tại PTSC M&C

PTSC cung cấp kho nổi cho dự án mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt

PTSC cung cấp kho nổi cho dự án mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt

Quản lý, đầu tư xây dựng, vận hành cảng biển tại KKT Dung Quất

Quản lý, đầu tư xây dựng, vận hành cảng biển tại KKT Dung Quất

PVS trúng gói thầu 176 triệu USD tại cụm mỏ Sao Vàng, Đại Nguyệt

PVS trúng gói thầu 176 triệu USD tại cụm mỏ Sao Vàng, Đại Nguyệt

Vụ PTSC Thanh Hóa cho thuê đất trái pháp luật: Cơ quan chức năng xử lý như thế nào?

Vụ PTSC Thanh Hóa cho thuê đất trái pháp luật: Cơ quan chức năng xử lý như thế nào?