Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội: Quyết tâm trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến

Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội: Quyết tâm trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội tự tin sẽ thực hiện được quyết tâm bứt phá...
Đại học Quốc gia Hà Nội lọt Top 101 - 150 trường đại học trẻ tuổi chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới

Đại học Quốc gia Hà Nội lọt Top 101 - 150 trường đại học trẻ tuổi chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới

2 Đại học Việt Nam tiếp tục lọt Top 1.000 trường tốt nhất thế giới

2 Đại học Việt Nam tiếp tục lọt Top 1.000 trường tốt nhất thế giới

Việt Nam có 2 đại học lọt top 1.000 trường tốt nhất thế giới

Hai đại học Việt Nam lọt tốp 1.000 đại học tốt nhất thế giới

Xếp hạng đại học thế giới năm 2021: ĐHQG Hà Nội lần thứ 3 liên tiếp nằm trong nhóm 1.000

Xếp hạng đại học thế giới năm 2021: ĐHQG Hà Nội lần thứ 3 liên tiếp nằm trong nhóm 1.000

Số trường đại học Việt Nam lọt top 1.000 thế giới còn khiêm tốn so với khu vực

Số trường đại học Việt Nam lọt top 1.000 thế giới còn khiêm tốn so với khu vực

Hai cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng thế giới

Hai cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng thế giới

Việt Nam có 2 đại học lọt Top 1.000 trường tốt nhất toàn cầu