Sau những ngày quay cuồng trong ô nhiễm, không khí ở Hà Nội đã 'xanh'

Sau những ngày quay cuồng trong ô nhiễm, không khí ở Hà Nội đã 'xanh'

Hà Nội lại ô nghiễm không khí nghiêm trọng, ở mức nguy hại cho sức khỏe

Hà Nội lại ô nghiễm không khí nghiêm trọng, ở mức nguy hại cho sức khỏe

Không khí Hà Nội lại ô nhiễm nặng, ở mức rất có hại cho sức khỏe

Không khí Hà Nội lại ô nhiễm nặng, ở mức rất có hại cho sức khỏe

Xuất hiện nhiều điểm không khí có hại cho sức khỏe tại Hà Nội

Xuất hiện nhiều điểm không khí có hại cho sức khỏe tại Hà Nội

Ô nhiễm bụi mịn ở phía Bắc kéo dài trong ngày đầu năm mới 2020

Ô nhiễm bụi mịn ở phía Bắc kéo dài trong ngày đầu năm mới 2020

Đêm cuối năm 2019, Hà Nội vẫn ô nhiễm bụi ở ngưỡng nguy hại

Đêm cuối năm 2019, Hà Nội vẫn ô nhiễm bụi ở ngưỡng nguy hại

Sương mù dày đặc khiến Hà Nội, vùng lân cận chìm trong ô nhiễm bụi mịn

Hà Nội thoát khỏi top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, nhưng vẫn lo

Không khí Hà Nội tiếp tục ở mức nguy hại

Ô nhiễm không khí Hà Nội lên kịch khung

Không khí Hà Nội tiếp tục ở mức ô nhiễm nặng, rất có hại cho sức khỏe

Trên 50 điểm quan trắc không khí ở miền Bắc ở ngưỡng rất có hại cho sức khỏe

Hơn 90 điểm quan trắc không khí tại các tỉnh phía Bắc ở ngưỡng có hại cho sức khỏe

Cuối tuần, bụi mịn nhiều nơi ở Bắc Bộ tăng cao