Bắt giữ hàng cấm

Tin tức trong nước hôm nay (17/11)

Tin tức trong nước hôm nay (17/11)

Mới mãn hạn tù lại rút súng bắn người giữa phố

Mới mãn hạn tù lại rút súng bắn người giữa phố

Rút súng bắn người giữa đường do mâu thuẫn

Rút súng bắn người giữa đường do mâu thuẫn

Chặn đường, rút súng bắn người giải quyết mâu thuẫn

Chặn đường, rút súng bắn người giải quyết mâu thuẫn

Đệ tử của 'trùm xã hội đen' vừa ra tù đã mang súng bắn gục đối thủ

Đệ tử của 'trùm xã hội đen' vừa ra tù đã mang súng bắn gục đối thủ

Đàn em trùm giang hồ bắn người giữa đường

Đàn em trùm giang hồ bắn người giữa đường

Bắt thanh niên chặn đường bắn gục đối thủ

Bắt thanh niên chặn đường bắn gục đối thủ

Đàn em trùm giang hồ ra tù lại nổ súng bắn người

Đàn em trùm giang hồ ra tù lại nổ súng bắn người

Đệ tử của 'trùm xã hội đen' vừa ra tù đã mang súng bắn gục đối thủ giữa đường phố

Đệ tử của 'trùm xã hội đen' vừa ra tù đã mang súng bắn gục đối thủ giữa đường phố