Nam Định: Cách chức giám đốc Kho bạc Nhà nước đi lễ trong giờ hành chính

Nam Định: Cách chức giám đốc Kho bạc Nhà nước đi lễ trong giờ hành chính

Tái diễn cán bộ đi lễ chùa giờ hành chính phải xử lý nghiêm

Tái diễn cán bộ đi lễ chùa giờ hành chính phải xử lý nghiêm

Lộ danh tính 7 cán bộ kho bạc ở Nam Định đi lễ trong giờ hành chính

Lộ danh tính 7 cán bộ kho bạc ở Nam Định đi lễ trong giờ hành chính

Đình chỉ công tác các công chức Kho bạc TP Nam Định đi lễ trong giờ làm việc

Đình chỉ công tác các công chức Kho bạc TP Nam Định đi lễ trong giờ làm việc

Đình chỉ cán bộ Kho bạc Nhà nước đi lễ chùa trong giờ hành chính

Đình chỉ cán bộ Kho bạc Nhà nước đi lễ chùa trong giờ hành chính

Tạm đình chỉ 7 cán bộ Kho bạc Nhà nước đi lễ trong giờ hành chính

Tạm đình chỉ 7 cán bộ Kho bạc Nhà nước đi lễ trong giờ hành chính

Đình chỉ công tác cán bộ Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

Đình chỉ công tác cán bộ Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

Đình chỉ công tác đối với cán bộ Kho bạc Nhà nước đi lễ trong giờ hành chính

Đình chỉ công tác đối với cán bộ Kho bạc Nhà nước đi lễ trong giờ hành chính

Đình chỉ công tác cán bộ kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

Đình chỉ công tác cán bộ kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

Kho bạc Nhà nước đình chỉ công tác đối với cán bộ công chức đi lễ trong giờ hành chính

Kho bạc Nhà nước đình chỉ công tác đối với cán bộ công chức đi lễ trong giờ hành chính

Kho bạc Nhà nước đình chỉ công tác đối với cán bộ công chức đi lễ trong giờ hành chính

Kho bạc Nhà nước đình chỉ công tác đối với cán bộ công chức đi lễ trong giờ hành chính

Đình chỉ cán bộ kho bạc đi lễ chùa trong giờ làm

Đình chỉ cán bộ kho bạc đi lễ chùa trong giờ làm

Yêu cầu làm rõ việc cán bộ Kho bạc Nhà nước đi lễ giờ hành chính

Yêu cầu làm rõ việc cán bộ Kho bạc Nhà nước đi lễ giờ hành chính

Đề nghị kỷ luật cán bộ Kho bạc Nhà nước TP Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính

Đề nghị kỷ luật cán bộ Kho bạc Nhà nước TP Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính

Tạm đình chỉ 7 cán bộ, lãnh đạo kho bạc nhà nước TP Nam Định 'tung tăng' đi lễ trong giờ hành chính

Tạm đình chỉ 7 cán bộ, lãnh đạo kho bạc nhà nước TP Nam Định 'tung tăng' đi lễ trong giờ hành chính

Yêu cầu làm rõ, xử nghiêm vụ lãnh đạo KBNN Nam Định đi lễ trong giờ làm

Yêu cầu làm rõ, xử nghiêm vụ lãnh đạo KBNN Nam Định đi lễ trong giờ làm

Bộ Tài chính lên tiếng vụ công chức Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

Bộ Tài chính lên tiếng vụ công chức Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

Kỷ luật Đảng cán bộ Kho bạc Nam Định đi chùa giờ hành chính

Kỷ luật Đảng cán bộ Kho bạc Nam Định đi chùa giờ hành chính

Bộ Tài chính thông tin về việc cán bộ đi lễ trong giờ làm việc

Bộ Tài chính thông tin về việc cán bộ đi lễ trong giờ làm việc

Bộ Tài chính yêu cầu kiểm tra, xử lý công chức đi lễ trong giờ hành chính

Bộ Tài chính yêu cầu kiểm tra, xử lý công chức đi lễ trong giờ hành chính

Đình chỉ công tác 7 lãnh đạo, cán bộ Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

Đình chỉ công tác 7 lãnh đạo, cán bộ Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính