Biên giới luôn trong lòng dân Thành phố mang tên Bác

Biên giới luôn trong lòng dân Thành phố mang tên Bác

Chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia nhận Huân chương Sao Vàng

Chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia nhận Huân chương Sao Vàng

Việt Nam giúp Cam-pu-chia xóa bỏ chế độ diệt chủng, hồi sinh đất nước - một sự nghiệp cao cả sáng ngời chính nghĩa

Nhiệm vụ cơ mật của Đại tướng Lê Đức Anh sau ngày thống nhất đất nước

Nhiệm vụ cơ mật của Đại tướng Lê Đức Anh sau ngày thống nhất đất nước

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

TP Hồ Chí Minh - Hậu phương trực tiếp cho cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam

Biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Cam-pu-chia

Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc - bài học cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước

Khánh Hòa: Kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt

Bài 3: Thắng lợi của tinh thần quốc tế cao cả

Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (7-1-1979 - 7-1-2019) : Chiến thắng chế độ diệt chủng, chiến thắng của chính nghĩa và tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cam-pu-chia

300 tư liệu, hiện vật quý tại triển lãm kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Tây Nam

Chiến thắng của tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia

Bộ mặt phản động của tập đoàn Pôn Pốt

Chiến tranh bảo vệ biên giới vì chính nghĩa: Bài học bảo vệ chủ quyền

Thắng lợi vĩ đại của chính nghĩa và tình đoàn kết truyền thống Việt Nam - Campuchia

Hội thảo khoa học 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng