Thanh Hóa duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu đô thị thuộc KKT Nghi Sơn quy mô 471ha

Thanh Hóa duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu đô thị thuộc KKT Nghi Sơn quy mô 471ha

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị Phú Lâm (phân...
Thu hút đầu tư tại Thanh Hóa 2020: Điểm sáng cho nền kinh tế phát triển

Thu hút đầu tư tại Thanh Hóa 2020: Điểm sáng cho nền kinh tế phát triển

Đổi mới thu hút đầu tư các dự án FDI

Đổi mới thu hút đầu tư các dự án FDI

Để có 'làn sóng mới' thu hút đầu tư vào Thanh Hóa

Để có 'làn sóng mới' thu hút đầu tư vào Thanh Hóa

Khu kinh tế, khu công nghiệp Thanh Hóa: Thiếu vốn đầu tư hạ tầng

Khu kinh tế, khu công nghiệp Thanh Hóa: Thiếu vốn đầu tư hạ tầng

Nghiên cứu mô hình mới cho phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn

Nghiên cứu mô hình mới cho phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai nhiệm vụ 2020

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai nhiệm vụ 2020

Tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư

Tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư

601 dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

601 dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Người Trung Quốc mua nhà không mặc cả

Người Trung Quốc mua nhà không mặc cả

Tập đoàn lớn của Hồng Kông muốn đầu tư dự án 2 tỷ USD tại Nghi Sơn

Tập đoàn lớn của Hồng Kông muốn đầu tư dự án 2 tỷ USD tại Nghi Sơn

Doanh nghiệp Trung Quốc muốn đầu tư nhà máy 2 tỷ USD tại khu kinh tế Nghi Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp và làm việc với Tập đoàn Mintal - Hồng Kông

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp và làm việc với Tập đoàn Mintal - Hồng Kông