Không tìm được tiếng nói chung, ông Dũng 'lò vôi' ngừng dự án xử lý ô nhiễm hồ nước ở Đà Nẵng

Không tìm được tiếng nói chung, ông Dũng 'lò vôi' ngừng dự án xử lý ô nhiễm hồ nước ở Đà Nẵng

Ông Dũng 'lò vôi' chưa quyết định trở lại giúp Đà Nẵng xử lý nước thải

Ông Dũng 'lò vôi' chưa quyết định trở lại giúp Đà Nẵng xử lý nước thải

Ông Huỳnh Uy Dũng vẫn chưa quyết định có đầu tư 10.000 tỷ đồng vào Đà Nẵng

Ông Huỳnh Uy Dũng vẫn chưa quyết định có đầu tư 10.000 tỷ đồng vào Đà Nẵng

Ông Dũng 'lò vôi': Tôi không khoác lác khi bỏ 10.000 tỷ xử lý ô nhiễm

Ông Dũng 'lò vôi': Tôi không khoác lác khi bỏ 10.000 tỷ xử lý ô nhiễm

Lùm xùm chuyện đại gia Dũng 'Lò vôi': Đà Nẵng họp khẩn, ra thông báo chính thức

Lùm xùm chuyện đại gia Dũng 'Lò vôi': Đà Nẵng họp khẩn, ra thông báo chính thức

Công bố kết luận của Chủ tịch Đà Nẵng liên quan đến ông Dũng 'lò vôi'

Công bố kết luận của Chủ tịch Đà Nẵng liên quan đến ông Dũng 'lò vôi'

Chủ tịch Đà Nẵng: Tạo điều kiện để ông Dũng 'lò vôi' thí điểm xử lý nước thải

Chủ tịch Đà Nẵng: Tạo điều kiện để ông Dũng 'lò vôi' thí điểm xử lý nước thải

Lùm xùm với ông Dũng 'Lò vôi', Đà Nẵng ra thông báo chính thức

Lùm xùm với ông Dũng 'Lò vôi', Đà Nẵng ra thông báo chính thức

Phát triển Đà Nẵng trên 3 trụ cột chính

Phát triển Đà Nẵng trên 3 trụ cột chính

Ông Dũng 'lò vôi' sẽ trút khoảng 10.000 tỷ đồng vào các dự án làm sạch môi trường

Ông Dũng 'lò vôi' sẽ trút khoảng 10.000 tỷ đồng vào các dự án làm sạch môi trường

Ông Dũng 'lò vôi' đọc thơ, muốn biến nước thải tại Đà Nẵng thành các hồ bơi nước ngọt, có thể tắm được

Ông Dũng 'lò vôi' đọc thơ, muốn biến nước thải tại Đà Nẵng thành các hồ bơi nước ngọt, có thể tắm được

Đại gia Dũng 'lò vôi' muốn tất cả hồ nước ở Đà Nẵng có thể nuôi được cá Koi

Đại gia Dũng 'lò vôi' muốn tất cả hồ nước ở Đà Nẵng có thể nuôi được cá Koi

Ông Dũng Lò Vôi trải lòng và muốn chung tay xử lý nước thải cho Đà Nẵng

Ông Dũng Lò Vôi trải lòng và muốn chung tay xử lý nước thải cho Đà Nẵng

Vì tình yêu Đà Nẵng, đại gia 'Dũng Lò vôi' xin đầu tư nghìn tỷ để biến nước bẩn thành nước sạch

Vì tình yêu Đà Nẵng, đại gia 'Dũng Lò vôi' xin đầu tư nghìn tỷ để biến nước bẩn thành nước sạch

Đại gia 'Dũng Lò vôi' muốn dùng 10.000 tỷ biến nước thải thành nước sạch

Đại gia 'Dũng Lò vôi' muốn dùng 10.000 tỷ biến nước thải thành nước sạch

'Tôi muốn cá Koi sống được trong tất cả hồ nước ở Đà Nẵng'

'Tôi muốn cá Koi sống được trong tất cả hồ nước ở Đà Nẵng'

Ông Dũng 'lò vôi' muốn xử lý nước ở ao hồ Đà Nẵng để làm sao cá Koi cũng sống được

Ông Dũng 'lò vôi' muốn xử lý nước ở ao hồ Đà Nẵng để làm sao cá Koi cũng sống được

Hai yếu tố then chốt để Đà Nẵng bứt phá

Hai yếu tố then chốt để Đà Nẵng bứt phá

Ông Dũng 'lò vôi': Chúng tôi sẽ biến nước thải của Đà Nẵng thành nước sạch cho người dân, du khách tắm'

Ông Dũng 'lò vôi': Chúng tôi sẽ biến nước thải của Đà Nẵng thành nước sạch cho người dân, du khách tắm'

Đà Nẵng thu hút hàng trăm triệu USD đầu tư

Đà Nẵng thu hút hàng trăm triệu USD đầu tư

Dũng 'lò vôi' muốn chi 10.000 tỷ xử lý ô nhiễm môi trường

Dũng 'lò vôi' muốn chi 10.000 tỷ xử lý ô nhiễm môi trường

Ông Dũng 'lò vôi' muốn biến nước thải ở Đà Nẵng thành nước tắm

Ông Dũng 'lò vôi' muốn biến nước thải ở Đà Nẵng thành nước tắm

Ông Dũng 'Lò Vôi' muốn đầu tư ngàn tỉ vào xử lý nước thải tại Đà Nẵng

Ông Dũng 'Lò Vôi' muốn đầu tư ngàn tỉ vào xử lý nước thải tại Đà Nẵng