Hải Dương: Bắt thêm 2 đối tượng vụ vận chuyển hơn nửa tấn pháo

Hải Dương: Bắt thêm 2 đối tượng vụ vận chuyển hơn nửa tấn pháo

Hải Dương: Bắt giữ hơn 800kg pháo và 6 đối tượng vận chuyển

Hải Dương: Bắt giữ hơn 800kg pháo và 6 đối tượng vận chuyển

Hải Dương: Phát hiện, thu giữ hơn 800kg pháo nổ trong đường dây buôn bán trái phép

Hải Dương: Phát hiện, thu giữ hơn 800kg pháo nổ trong đường dây buôn bán trái phép

Hải Dương: Bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển nửa tấn pháo

Hải Dương: Bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển nửa tấn pháo

Hải Dương: Bắt 4 đối tượng vận chuyển hơn nửa tấn pháo

Hải Dương: Bắt 4 đối tượng vận chuyển hơn nửa tấn pháo

Phi vụ buôn pháo 'khủng' của 4 gã trai

Phi vụ buôn pháo 'khủng' của 4 gã trai

Công an Hải Dương bắt hơn nửa tấn pháo

Công an Hải Dương bắt hơn nửa tấn pháo

Bắt giữ hai vụ vận chuyển pháo trái phép

Bắt giữ hai vụ vận chuyển pháo trái phép

Bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển nửa tấn pháo từ Hải Dương về Bắc Giang

Bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển nửa tấn pháo từ Hải Dương về Bắc Giang