Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng dự Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Công An

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng dự Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Công An

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng dự Chương trình 'chia sẻ cùng thầy cô 2019'

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng dự Chương trình 'chia sẻ cùng thầy cô 2019'

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng thăm mô hình trồng cam tại tỉnh Hòa Bình

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng thăm mô hình trồng cam tại tỉnh Hòa Bình

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng dự Hội nghị báo cáo nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào Dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng dự Hội nghị báo cáo nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào Dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng dự Lễ Ký kết Biên bản Kết nghĩa giữa tổ Đảng Đoàn đbqh tỉnh Sơn La, Chi bộ Văn phòng Đảng Đoàn Quốc hội, Chi bộ Văn phòng đoàn đbqh tỉnh Sơn La và Đảng bộ xã Xuân Nha

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng dự Lễ Ký kết Biên bản Kết nghĩa giữa tổ Đảng Đoàn đbqh tỉnh Sơn La, Chi bộ Văn phòng Đảng Đoàn Quốc hội, Chi bộ Văn phòng đoàn đbqh tỉnh Sơn La và Đảng bộ xã Xuân Nha

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Nhiều Đại biểu đồng tình giữ giờ làm việc 48 giờ/tuần

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Nhiều Đại biểu đồng tình giữ giờ làm việc 48 giờ/tuần

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng thị sát tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng thị sát tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La