Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Mong ngài John McCain yên nghỉ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Mong ngài John McCain yên nghỉ

Người Việt ghi sổ tang ở ĐSQ Mỹ chia buồn John McCain qua đời

Người Việt ghi sổ tang ở ĐSQ Mỹ chia buồn John McCain qua đời

Vĩnh biệt ông John McCain

Vĩnh biệt ông John McCain

Khởi động Chương trình McCain/Kerry để tưởng nhớ John McCain

Khởi động Chương trình McCain/Kerry để tưởng nhớ John McCain

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam mở sổ chia buồn với Thượng nghị sĩ John McCain từ 27 đến 29-8

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam mở sổ chia buồn với Thượng nghị sĩ John McCain từ 27 đến 29-8

Hai cựu tổng thống Mỹ được đề nghị đọc điếu văn trong lễ tang ông John McCain

Hai cựu tổng thống Mỹ được đề nghị đọc điếu văn trong lễ tang ông John McCain

Tuyên bố của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ về việc Thượng nghị sĩ John McCain qua đời

Tuyên bố của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ về việc Thượng nghị sĩ John McCain qua đời

Chương trình McCain/Kerry khởi động để tôn vinh cố TNS John McCain

Chương trình McCain/Kerry khởi động để tôn vinh cố TNS John McCain

Đại sứ quán Mỹ mở sổ chia buồn Thượng nghị sĩ McCain

Đại sứ quán Mỹ mở sổ chia buồn Thượng nghị sĩ McCain

Đại sứ quán Hoa Kỳ mở sổ chia buồn với Thượng nghị sỹ John McCain

Đại sứ quán Hoa Kỳ mở sổ chia buồn với Thượng nghị sỹ John McCain

Khởi động Chương trình McCain/Kerry để tôn vinh Thượng nghị sỹ McCain

Khởi động Chương trình McCain/Kerry để tôn vinh Thượng nghị sỹ McCain

Đại sứ quán Hoa Kỳ mở sổ tang chia buồn Nghị sĩ McCain

Đại sứ quán Hoa Kỳ mở sổ tang chia buồn Nghị sĩ McCain

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam mở sổ chia buồn với Thượng nghị sĩ John McCain

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam mở sổ chia buồn với Thượng nghị sĩ John McCain

Phái đoàn Mỹ tại Việt Nam: John McCain là người dũng cảm, đưa Mỹ và Việt Nam từ kẻ thù thành đối tác

Phái đoàn Mỹ tại Việt Nam: John McCain là người dũng cảm, đưa Mỹ và Việt Nam từ kẻ thù thành đối tác