Giáo xứ tại TP HCM dừng tổ chức thánh lễ, giáo dân cầu nguyện ở nhà

Giáo xứ tại TP HCM dừng tổ chức thánh lễ, giáo dân cầu nguyện ở nhà

Bí thư Thành ủy TPHCM chúc Tết các chức sắc, tổ chức tôn giáo

Bí thư Thành ủy TPHCM chúc Tết các chức sắc, tổ chức tôn giáo

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc tết các tổ chức, chức sắc tôn giáo

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc tết các tổ chức, chức sắc tôn giáo

Xếp hạng di tích để bảo vệ công trình tốt hơn

Xếp hạng di tích để bảo vệ công trình tốt hơn

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm chúc Tết cơ sở, chức sắc tôn giáo

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm chúc Tết cơ sở, chức sắc tôn giáo

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc tết các tổ chức, chức sắc tôn giáo

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc tết các tổ chức, chức sắc tôn giáo