Khởi tố đối tượng dùng dao chém tử vong đối thủ để 'giải cứu' cho bạn

Khởi tố đối tượng dùng dao chém tử vong đối thủ để 'giải cứu' cho bạn

Trai làng ẩu đả trong đám cưới, một người bị đâm chết

Trai làng ẩu đả trong đám cưới, một người bị đâm chết

Hỗn chiến lúc đi đám cưới, 1 thanh niên bị đâm thấu tim tử vong

Hỗn chiến lúc đi đám cưới, 1 thanh niên bị đâm thấu tim tử vong

Hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả trong đám cưới, một người bị đâm chết

Hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả trong đám cưới, một người bị đâm chết

Hỗn chiến khi đi đám cưới, một người bị đâm thấu tim tử vong tại chỗ

Hỗn chiến khi đi đám cưới, một người bị đâm thấu tim tử vong tại chỗ

Nghệ An: Hai nhóm trai làng hỗn chiến, một người tử vong tại chỗ

Nghệ An: Hai nhóm trai làng hỗn chiến, một người tử vong tại chỗ

Trai làng hỗn chiến trong đêm, 1 thanh niên tử vong tại chỗ

Trai làng hỗn chiến trong đêm, 1 thanh niên tử vong tại chỗ

Bị chém tử vong trong đám cưới

Bị chém tử vong trong đám cưới

Nghệ An: Trai làng hỗn chiến tại đám cưới, 1 người bị đâm chết

Nghệ An: Trai làng hỗn chiến tại đám cưới, 1 người bị đâm chết

Nam thanh niên bị chém tử vong khi dự đám vui

Nam thanh niên bị chém tử vong khi dự đám vui