Tập trung ứng phó hạn, xâm nhập mặn và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

Tập trung ứng phó hạn, xâm nhập mặn và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

■ Rết biển phá hoại 30 ha nuôi ngao ở Kim SơnTheo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do ảnh...