Đâm chết 2 hiệp sĩ, 'Tài Mụn' không được giảm án tử hình

Đâm chết 2 hiệp sĩ, 'Tài Mụn' không được giảm án tử hình

Trong lúc trộm xe SH, Tài cùng đồng bọn bị các hiệp sĩ đường phố khống chế. Anh ta dùng dao tấn công khiến...