Xuất hiện biệt thự biển đẳng cấp đầu tiên tại vịnh Hà Tiên

Xuất hiện biệt thự biển đẳng cấp đầu tiên tại vịnh Hà Tiên

Xây dựng Đông Nam Á bền vững từ hệ thống thành phố thông minh

Xây dựng Đông Nam Á bền vững từ hệ thống thành phố thông minh

Xây dựng Đông Nam Á bền vững từ hệ thống thành phố thông minh

Xây dựng Đông Nam Á bền vững từ hệ thống thành phố thông minh

Chiêm ngưỡng dự án thành phố không ô nhiễm trị giá 14 tỷ USD của Philippines

Chiêm ngưỡng dự án thành phố không ô nhiễm trị giá 14 tỷ USD của Philippines

Đà Nẵng thu hút đầu tư - Bài cuối: Những 'trái ngọt' đã cho thu hoạch

Đà Nẵng thu hút đầu tư - Bài cuối: Những 'trái ngọt' đã cho thu hoạch

Chiêm ngưỡng mô hình thành phố không ô nhiễm trị giá 14 tỷ USD của Philippines

Chiêm ngưỡng mô hình thành phố không ô nhiễm trị giá 14 tỷ USD của Philippines

Đà Nẵng triển khai nội dung hợp tác với các nhà đầu tư Singapore

Đà Nẵng triển khai nội dung hợp tác với các nhà đầu tư Singapore

Thủ tướng chứng kiến Đà Nẵng thu hút giới đầu tư Singapore

Thủ tướng chứng kiến Đà Nẵng thu hút giới đầu tư Singapore

Ông Trương Quang Nghĩa nêu lý do Đà Nẵng chọn hợp tác Singapore

Ông Trương Quang Nghĩa nêu lý do Đà Nẵng chọn hợp tác Singapore

Các tập đoàn lớn của Singapore sẽ 'đổ bộ' vào Đà Nẵng

Các tập đoàn lớn của Singapore sẽ 'đổ bộ' vào Đà Nẵng

Đô thị sinh thái Dragon Village: Phát triển vì sự bền vững

Đô thị sinh thái Dragon Village: Phát triển vì sự bền vững

Dragon Village - không gian sống vườn trong phố điển hình

Dragon Village - không gian sống vườn trong phố điển hình

Nơi để sống nhiều hơn mỗi ngày

Nơi để sống nhiều hơn mỗi ngày