Đông Nam bộ nhiều nơi vẫn thiếu nước

Đông Nam bộ nhiều nơi vẫn thiếu nước

Những cơn mưa trong những ngày vừa qua chỉ giúp một số khu vực vùng Đông Nam bộ như Bù Đăng, Bù Gia Mập,...