Harry và Meghan Markle thành hàng xóm nhà David Beckham

Harry và Meghan Markle thành hàng xóm nhà David Beckham

Vợ chồng Hoàng tử Harry đang lên kế hoạch xây dựng một trang viên ở gần nhà của gia đình David Beckham.