Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 11,54%

Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 11,54%

Chú trọng liên kết nuôi trồng thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm

Chú trọng liên kết nuôi trồng thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển bền vững ngành thủy sản

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển bền vững ngành thủy sản

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng HTQLCL, công cụ cải tiến năng suất

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng HTQLCL, công cụ cải tiến năng suất

Hỗ trợ người nuôi thủy sản

Xây dựng vùng chuyên canh nông sản đặc trưng, quy mô lớn

Xây dựng vùng chuyên canh nông sản đặc trưng, quy mô lớn

Cần Thơ: Người nuôi cá tra lỗ từ 5.000 – 6.500 đồng/kg.

Cần Thơ: Người nuôi cá tra lỗ từ 5.000 – 6.500 đồng/kg.

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản an toàn vệ sinh thực phẩm

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản an toàn vệ sinh thực phẩm

Nuôi cá tra xuất khẩu sạch từ con giống đến bàn ăn

Nuôi cá tra xuất khẩu sạch từ con giống đến bàn ăn