'Cởi trói' cho mô hình kinh doanh mới

'Cởi trói' cho mô hình kinh doanh mới

'Cởi trói' cho kinh tế chia sẻ

'Cởi trói' cho kinh tế chia sẻ

Ứng dụng công nghệ mới trong kinh tế chia sẻ

Ứng dụng công nghệ mới trong kinh tế chia sẻ

Phê duyệt Đề án Thúc đẩy kinh tế chia sẻ: Cơ hội lớn cho đổi mới sáng tạo

Phê duyệt Đề án Thúc đẩy kinh tế chia sẻ: Cơ hội lớn cho đổi mới sáng tạo

Chính phủ thông qua Đề án về kinh tế chia sẻ

Chính phủ thông qua Đề án về kinh tế chia sẻ

Cơ quan quản lý sẽ thực hiện sandbox để triển khai công nghệ mới

Cơ quan quản lý sẽ thực hiện sandbox để triển khai công nghệ mới

Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Bộ TT&TT: Đề xuất lập Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia, hướng đến Top 3 ASEAN về chỉ số cạnh tranh toàn cầu

Bộ TT&TT: Đề xuất lập Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia, hướng đến Top 3 ASEAN về chỉ số cạnh tranh toàn cầu

Bộ TT&TT: Đề xuất lập Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia, hướng đến Top 3 ASEAN về chỉ số cạnh tranh toàn cầu

Bộ TT&TT: Đề xuất lập Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia, hướng đến Top 3 ASEAN về chỉ số cạnh tranh toàn cầu

Triển lãm Chuyển đổi Công nghiệp châu Á - Thái Bình Dương

Triển lãm Chuyển đổi Công nghiệp châu Á - Thái Bình Dương

Doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech liệu có gặp rủi ro vì thiếu sandbox?

Doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech liệu có gặp rủi ro vì thiếu sandbox?